اخبار اخبار

دانشگاه شهاب دانش در سال تحصیلی جدید 991 (اخبار سیمای قم)
دانشگاه شهاب دانش در سال تحصیلی جدید 991 (اخبار سیمای قم) در مورد بیشتر بخوانید »
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال اول 1400-1399
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال اول 1400-1399 در مورد بیشتر بخوانید »
کلیپ معرفی متفاوت دانشگاه شهاب دانش
کلیپ معرفی متفاوت دانشگاه شهاب دانش در مورد بیشتر بخوانید »
جلسه تودیع و معارفه با حضور ریاست و معاونین دانشگاه
جلسه تودیع و معارفه با حضور ریاست و معاونین دانشگاه در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال اول 1400-1399
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال اول 1400-1399 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 985 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 197