تاریخچه تاریخچه

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی شهاب دانش در تاریخ 22/5/1385 از شورای گسترش آموزش عالی مجوز فعالیت اخذ نموده و در تاریخ 30/7/1385 اساسنامه خود را به تصویب شورای مزبور رسانده است. این دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 86-1385 با پذیرش دانشجو در رشته های کامپیوتر-نرم افزار و مخابرات – ارتباط داده ها در مقطع کاردانی و مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر در مقطع کارشناسی ناپیوسته شروع به فعالیت کرده است . فهرست و مشخصات اعضای هیات موسس در جدول 1 آورده شده است.

در آبان ماه سال 1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقاء موسسه آموزش عالی شهاب دانش به دانشگاه شهاب دانش موافقت قطعی نمود.

جدول1. فهرست و مشخصات اعضای هیات موسس

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رتبه علمی

مسئولیت در هیات موسس

1

حسن طاهری

دکترا

برق

دانشیار

رئیس هیات موسس

2

محمد مهدی همایون پور

دکترا

برق

دانشیار

دبیر هیات موسس

3

مهدی کراری

دکترا

برق

استاد

عضو

4

محمد جواد موحدی

تحصیلات حوزوی

-

-

عضو

5

فرزاد توحید خواه

دکترا

برق

دانشیار

عضو

6

محمد حسین داوودی

کارشناسی ارشد

معارف

دانشیار

عضو

7

جعفر میلی منفرد

دکترا

برق

استاد

عضو

جدول 1 نشان می‌دهد بیشتر اعضای هیات موسس عضو هیات علمی‌دانشگاه بوده و دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی با تجربه آموزشی، پژوهشی و اجرایی لازم در حوزه آموزش عالی می­باشند. علاوه براین 5 نفر از اعضای هیات موسس دارای تحصیلات دکتری تخصصی در رشته­ مهندسی برق هستند. دانشگاه در راستای ساماندهی به فعالیتهای خود در چارچوب قوانین و مقررات آموزش عالی اقدام به تشکیل هیات امناء به عنوان یکی از ارکان اصلی در سیاستگذاری و مدیریت کلان دانشگاه کرده است. در جدول 2 فهرست اعضای هیات امناء دانشگاه آمده است.


جدول 2. فهرست و مشخصات اعضای هیات امناء دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته

رتبه علمی

مسئولیت در هیات امناء

1

علیرضا هاشمی‌گلپایگانی

دکترا

کامپیوتر

استاد یار

نماینده وزیر

2

جعفر میلی منفرد

دکترا

برق

استاد

رئیس

3

ابوالقاسم راعی

دکترا

برق

دانشیار

عضو

4

محمد مهدی همایون پور

دکترا

برق

استادیار

عضو

5

حسن طاهری

دکترا

برق

دانشیار

عضو

6

سید حمید فتحی

دکترا

برق

دانشیار

عضو

7

سید محمد احدی

دکترا

برق

دانشیار

عضو

8

سید محمد رضا حسینی

تحصیلات حوزوی

-

روحانی

نماینده استاندار قم

9

سید حمید کاظمی

تحصیلات حوزوی

-

روحانی

عضو

پس از تشکیل هیات امناء آقای دکتر جعفر میلی منفرد به عنوان رئیس هیات امناء و آقای دکتر مهدی کراری به عنوان رئیس قانونی دانشگاه منصوب شدند. هم اکنون دانشگاه علاوه بر داشتن رئیس قانونی دارای معاون اداری - مالی، معاون آموزشی – پژوهشی و معاون دانشجویی - فرهنگی بوده و ساختار مدیریتی دانشگاه شکل گرفته است . علاوه بر کادر مدیریتی دانشگاه تعداد 37 نفر نیز به عنوان کادر غیرهیات علمی‌(کارکنان) در دانشگاه فعالیت می­کنند.

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی شهاب دانش با پذیرش دانشجو در دو  رشته محل در مقطع کاردانی (کامپیوتر-نرم افزار و مخابرات – ارتباط داده ها) و یک رشته محل در مقطع کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر)در نیمسال اول سال تحصیلی 86-1385 شروع به فعالیت کرده است. در حال حاضر نیز دانشگاه با داشتن 8 رشته در مقطع کاردانی پیوسته، 2 رشته در مقطع کاردانی ناپیوسته، و 12 رشته در مقطع کارشناسی ناپیوسته، 3 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته، 3 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، بیش از 3500 دانشجو دارد. جدول 3  و شکل 1وضعیت توسعه دانشگاه از نظر اخذ مجوز رشته از ابتدای فعالیت تاکنون را نشان می­دهد.


جدول 1-3: تعداد مجوزهای اخذ شده توسط دانشگاه از سال تحصیلی 86-1385 تا 92-1391

مقطع

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

جمع

کاردانی پیوسته

 

 

 

 

4

2

2

8

کاردانی ناپیوسته

2

 

 

 

 

 

 

2

کارشناسی ناپیوسته

1

2

2

2

2

1

2

12

کارشناسی پیوسته

 

1

 

 

 

1

1

3

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

1

1

1

3

جمع

3

3

2

2

7

5

6

28

تعداد مجوز (تجمعی)

3

6

8

10

17

22

28

 

همچنین با مشاهده جدول 3 می­توان دید که برای اولین بار دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی شهاب دانش در 1389 در مقطع کارشناسی ارشد مجوز رشته مهندسی برق – کنترل را اخذ نموده است و از سال تحصیلی90-1389 در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشجو پذیرش می­نماید که این امر با توجه به مجوزهای بعدی اخذ شده در مقطع تحصیلات تکمیلی نشان از رشد کیفی دانشگاه و ارتقاء آن دارد.