اداره دانش آموختگان اداره دانش آموختگان

·        مراحل و مدارک لازم جهت درخواست دانشنامه

·        مراحل و مدارک لازم جهت درخواست ریزنمرات برای ترجمه

·          مراحل و مدارک لازم جهت درخواست دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات

·        مراحل و مدارک لازم جهت درخواست گواهی موقت المثنی

·        درخواست تاییدیه تحصیلی

·        روال درخواست ارسال دانشنامه به صورت پستی

·        روال درخواست ارسال گواهی موقت به صورت پستی

·        کسانی که درخواست فراغت از تحصیل داده ولی هنوز اقدام به تسویه حساب نکرده اند با مراجعه به کارتابل خود از آخرین وضعیت پرونده مطلع، سپس با توجه به توضیحات ارائه شده اقدام به ادامه فرآیندفراغت از تحصیل نمایند.

·        دستورالعمل جامع ایفای تعهد آموزش رایگان مصوب سازمان امور دانشجویان از این لینک قابل مشاهده است.

 

با توجه به اینکه اولین قدم  برای تمامی مراحلی که تنظیم شده است داشتن نام کاربری و رمز عبور می باشد لطفاً ابتدا برای دریافت آن اقدام نمایید.

برای دریافت رمز عبور و نام کاربری در سامانه آموزش، درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید.

Daneshamokhtegan2019@gmail.com

 

دانشجویان موسسه آموزش عالی مهر اراک لطفا برای هر نوع ارائه خدمات آموزشی توسط دانشگاه شهاب دانش،

فرم درخواست را تکمیل نموده و به ایمیل sdu.mehr@gmail.com ارسال نمایید.

 

ارتباط با ما

داخلی 151

کارشناس

خانم معینی فر

داخلی 109

کارشناس

آفای مدنی