اداره دانش آموختگان اداره دانش آموختگان

بخشی از وظایف اداره دانش آموختگان:

  • انجام امور فارغ التحصيلي كليه مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • صدور گواهي نامه موقت فراغت از تحصيل
  • صدور دانشنامه
  • ارسال تاييديه فراغت از تحصيل به دانشگاه قم

 

متقاضیان فراغت از تحصیل

 

فرآیند فارغ التحصیلی

 

صدور مدرک

گواهی موقت

دانشنامه

درخواست ترجمه مدارک و ریز نمرات

 

مسئول اداره فارغ التحصيلان:

  سر کار خانم حاجي مظفري

 

آدرس پست الكترونيكي:

Hajimozaffari65@gmail.com

شماره داخلي: 151

 


دانشجویان موسسه معصومیه می بایست در اسرع وقت شماره تماس خود را همراه با مشخصات کامل شناسنامه ای در این فایل تکمیل نموده و به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

shahabdanesh93@gmail.com

شماره داخلي: 109