نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

به منظور توسعه و بهبود ارتباط آموزشي - پژوهشي بین مراجع علمی و دانشگاهی با صنعت و بهره برداری از ظرفیت و پتانسیلهای موجود در بخشهای مرتبط با صنعت و زمینه سازی مناسب برای ارتقاء فعالیتهای پژوهشی و کاربردی نمودن آنها، تفاهم نامه های همکاری آموزشي - پژوهشي میان دانشگاه شهاب دانش و مراکز علمی و صنعتی استان قم منعقد گردید. این تفاهم نامه ها، به منظور غنی سازی فعالیتهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی با استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای طرفین می باشد.

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم
تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و شرکت مدیریت تولید برق قم
تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای استان قم
تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم
تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و مرکز نوآورن
تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم
تفاهم نامه مشترک بین سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و سازمان زیباسازی شهرداری قم

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و دانشگاه علوم پزشکی قم

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و ایوان خانه ی مهر

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم

مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم برای آموزش کارمندان دولت

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و شرکت مدیریت تولید برق قم

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و مجتمع فرهنگی دیجیتال منطقه ای استان

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و مرکز نوآورن

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهاب دانش و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم