آشنایی با دانشگاه آشنایی با دانشگاه

آشنایی با دانشگاهآشنایی با دانشگاه

معرفی دانشگاه:

دانشگاه شهاب دانش به عنوان اولين دانشگاه غيردولتی در زمينه فنی مهندسي در استان قم با تلاش تعدادي از اساتيد دانشگاه صنعتي اميرکبير با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري کار خود را در سال 1385 آغاز نموده استهدف اصلي این دانشگاه ارائه آموزش عالي در سطح دانشگاه‌هاي خوب کشور و تربيت مهندسينی کارا در زمينه مهندسی برق، کامپيوتر، فناوری اطلاعات، عمران، معماری، صنایع، مکانیک و رشته های حسابداری، مدیریت، گرافیک و ... مي‌باشد. اين دانشگاه در حال حاضر حدود چهار هزاردانشجو دارد.در آبان ماه سال 1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موافقت قطعی خود را با ارتقاء موسسه آموزش عالی شهاب دانش به دانشگاه شهاب دانشاعلام نمود.اين دانشگاه مجوز برگزاری رشتههوش مصنوعی درمقطع دکتری، 27رشته کارشناسی ارشد، 23رشته کارشناسی پيوسته، 8رشته کارشناسی ناپیوسته، 9رشته در مقطع کاردانی  را دارد. اين دانشگاه در در حال حاضر بيش از شصت هيات علمی تمام وقت و حدود دویست هيات علمی حق التدريسی دارد.

امکانات دانشگاه:  

اين دانشگاه در حال حاضر بيش از پانزده فضای کارگاهی و آزمايشگاهی دارد که در اين فضاها حدود چهل کارگاه و آزمايشگاه مختلف ارائه مي‌گردند. در زمينه کارگاه های و آزمايشگاه های رشته های داير (مهندسی برق، مهندس کامپیوتر، مهندسی پزشکی، معماری، عمران و ....) اين دانشگاه در سطح استان بي نظير است و در سطح کشور نيز از نظر تنوع آزمايشگاه ها و کارگاه ها درزمينه مهندسی برق دربين دانشگاه ها و موسسات دولتی و غيردولتی کم نظيراست و به عنوان يک دانشگاه مرجع مورد مشورت ساير موسسات مي باشد.ازآزمایشگاه تخصصی میتوان به آزمایشگاه مکانیک سیالات، آزمایشگاه هیدرولیک، آزمایشگاه بتن و مصالح، آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمایشگاه فیزیک، آزمایشگاه شیمی و مواد، آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک اشاره کرد و از بین کارگاهها میتوان به گارگاههای گره چینی، سفالگری، مصالح و ساخت، ماشین و خودرو، تراشکاری، تاسیسات الکتریکی، ورق کاری و جوشکاری، سیم پیچی اشاره نمود.

 همچنين اين دانشگاه دارای دو سايت کامپيوتر عمومی (خواهران و برادران) و چهار کارگاه کامپيوتر و یازده آتليه معماری است

علاوه بر امکانات بالا، دانشگاه شهاب دانش دارای کتابخانه مجهز با بیش از 10000 جلد کتاب تخصصی، مسجد، سالن آمفی تئاتر، زمین چمن فوتبال، والیبال، بسکتبال ، سالن ورزشی سرپوشیده، سلف غذاخوری و بوفه نیز میباشد

 

دانشکده ها:

 

دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکیدارای 25 عضو تمام وقت (11 نفر استادیار - 14 نفر مربی) - 8 عضو نیمه وقت( 7 نفر استادیار - 1 نفر مربی) - 5 نفر دانشجوی دکتری بورسیهمیباشد

مقاطع و رشته ها:

الف: کارشناسی ارشد (از طريق کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش):
1- مهندسی برق–سیستم های قدرت
2- مهندسی برق–مدارهاي مجتمع الكترونيك
3- مهندسی برق–کنترل
4- مهندسی برق–مخابرات سيستم
5- مهندسی برق–برنامه ريزي و مديريت سيستمهاي انرژي الكتريكي
6-  مهندسی کامپيوتر–نرم افزار
7- مهندسی کامپيوتر–هوش مصنوعی و رباتیکز
8- مهندسی برق–الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكي
9- مهندسی پزشکی–بیو الكتريك

ب: کارشناسی پيوسته (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):

1- مهندسي برق

2- مهندسي كامپيوتر

3- مهندسی پزشکی


ج: کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی)


1- مهندسي تكنولوژي برق–قدرت
2- مهندسي تكنولوژي برق–شبكه هاي انتقال وتوزيع
3- مهندسي تكنولوژي الكترونيك
4- مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر

 

د: کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای)

1- الكترونيك -الكترونيك عمومي

2- الكتروتكنيك -تاسيسات الكتريكي

3- الكتروتكنيك –برق صنعتی

4- نرم افزاركامپيوتر

 

دانشکده مهندسی عمران، معماری و مکانیکدارای 23 عضو تمام وقت (11 نفر استادیار - 12 نفر مربی) - 6 عضو نیمه وقت ( 5 نفر استادیار- 1 مربی) - 3 نفر دانشجوی دکتری بورسیهمیباشد

مقاطع و رشته ها:

الف: کارشناسی ارشد (از طريق کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش):

1-  مهندسی عمران–سازه

2- مهندسیع مران–مهندسي زلزله

3- مهندسی عمران–مهندسيآبوسازههايهيدروليكي

4- مهندسی معماری

5- مهندسی مکانیک–طراحی کاربردی

 

ب: کارشناسی پيوسته (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):

1- مهندسی شهرسازی

2- مهندسی عمران

3- معماری داخلی

4- مهندسی معماری

5- مهندسی مکانیک


ج: کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی)


1- علمی کاربردی معماري

2- مهندسی شهرسازی

3- مهندسی اجرایی عمران

 

د: کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای)

1-  ساختمان -كارهاي عمومي ساختمان

2-  نقشه كشي معماري –معماري

3- گرافیک - گرافیک

4- طراحی صنعتی

5- مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

 

دانشکده صنایع، مدیریت و حسابداریدارای 15 عضو تمام وقت (9 نفر استادیار - 6 نفر مربی) –1 عضو نیمه وقت ( 1 نفر مربی) میباشد

مقاطع و رشته ها:

الف: کارشناسی ارشد (از طريق کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش):

1- حسابداری

2- مهندسی صنایع–بهینهسازیسیستمها

3- مدیریت صنعتی–تولید و عملیات

4- مدیریت بازرگانی –کارآفرینی

 

ب: کارشناسی پيوسته (از طريق کنکور سراسری سازمان سنجش):

1- مهندسي صنایع

2- حسابداری

3- مدیریت کسب و کارهای کوچک

4- مدیریت مالی

5- مدیریت امور بانکی

6- مدیریت صنعتی

7- مدیریت بازرگانی

8- کاردانی حسابداری

9- کاردانی مدیریت بازرگانی

 

ج: کارشناسی ناپيوسته (از طريق کنکور کاردانی به کارشناسی)


1- عملی کاربردی حسابداری
2- مدیریت بازرگانی

 

د: کاردانی پيوسته (از طريق کنکور فنی حرفه ای)

 

1-  حسابداري بازرگاني -حسابداري

 

ه: کاردانی ناپیوسته


1- حسابداری
2- مدیریت بازرگانی

 

پژوهش:

پژوهشکده برق:

پژوهشکده برق دانشگاه شهاب دانش به منظور شناسایی و شکوفایی ظرفیت پژوهشی دانشجویان و تقویت توان پژوهشی و ارتباط با صنعت موسسه، در زمستان 1393 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. اعضای فعال درپژوهشکده برق شامل5عضو هیات علمی و20دانشجوممتازاز گرایش‌های مختلف رشته مهندسی برق و مهندسی پزشکی میباشند.

هدف:

« فراهم آوردن بستری مناسب برای انجام فعالیت‌های پژوهشی و دانش‌بنیان در زمینه برق، الکترونیک، کنترل و سایر گرایش‌های وابسته، به منظور افزایش توانایی‌های علمی- پژوهشی مؤسسه و ارتقا توانایی مؤسسه در ارتباط با صنعت. »

فعالیت‌های پژوهشی و دانش‌بنیان

پس از فراهم شدن ملزومات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب، فعالیت‌های پژوهشی و دانش‌بنیان به نحو مطلوبی ادامه پیدا می‌کند تا در نهایت اهداف برنامه محقق شده و پژوهشکده در موقعیت علمی و فنی مناسبی قرار گیرد. از جمله فعالیت‌های پژوهشی برنامه ریزی شده در این بخش عبارتند از:

1-     تعریف پروژه‌های داخلی کاربردی با توجه به بنیه علمی و امکانات سخت‌افزاری

2-     تعریف پروژه‌های داخلی تحقیقاتی با قابلیت انتشار نتایج در مقالات علمی و پژوهشی

3-     برقراری ارتباط مؤثر با سایر پژوهشکده‌های فعال در مؤسسه و انجام تحقیقات بین‌رشته‌ای

4-     ارتباط قدرتمند با صنعت و هدایت برخی از پروژه‌های صنعتی به منظور انجام در پژوهشکده

 

پروژه‌های عملیاتی، پژوهشی و نوآورانه انجام شده در پژوهشکده برق

·        طراحی و ساخت تابلو روان سر در ساختمان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های موسسه، تابستان 1395

·        طراحی و ساخت سامانه مخابرات برد بلند در باند UHF، تابستان 1395

·        طراحی و ساخت دیتالاگر 16 کانال چند منظوره زمستان 1395

 

 

طرح های پژوهشی انجام شده و در دست اجرا

·        طراحی و پیاده‌سازی شبکه حسگر بیسیم مانیتورینگ دما و رطوبت گلخانه. این پروژه با همکاری پژوهشکده کامپیوتر در تابستان 1395 آغاز شد. در ابتدا پروژه بر مبنای شبکه WiFiطراحی شده و نمونه آزمایشگاهی با چند سنسور طراحی و ساخته شد. اما در ادامه با توجه به تست‌های انجام شده و مشکلاتی در رابطه با مصرف توان بالا در نودهای WiFiو برخی مشکلات ارتباط دهی و قابلیت اطمینان شبکه، مسیر پروژه به سمت استفاده از نودهای سازگار با ZigBeeتغییر یافت. در حال حاضر، طراحی و ساخت و همچنین تمامی تست‌ها انجام شده و پروژه آماده تحویل است.

·        طراحی و ساخت سامانه دنبال کننده خورشید جهت استفاده در پنل‌های خورشیدی. این پروژه در پاییز 1395 آغاز شده و در اسفند 95 به پایان رسید. تمام مراحل طراحی، ساخت، راه اندازی و تست در محل پژوهشکده برق با موفقیت انجام شده است.

پژوهشکده کامپیوتر:

در راستای تحقق اهداف دانشگاه شهاب دانش اعم از شناسایی و شکوفایی ظرفیت پژوهشی دانشجویان و تقویت توان پژوهشی و ارتباط با صنعت موسسه، و پس از شروع فعالیت پژوهشکده برق در زمستان 1393و دریافت بازخوردهای مثبت، پژوهشکده کامپیوتر نیز در پاییز 1394 شروع بکار نمود. بعلاوه وجود مسائل متنوع پژوهشی در زمینه نرم افزار، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و همچنین توانایی متناسب فنی و پژوهشی و علاقمندی بالای دانشجوبان از سوی دیگر زمینه ساز تاسیس پژوهشکده کامپیوتر در کنار دانشکده کامپیوتر و پژوهشکده برق بوده است. اعضای فعال درپژوهشکده کامپیوتر شامل 4 عضو هیات علمی و 16 عضو از دانشجویان ممتاز رشته کامپیوتر موسسه می باشد.

اهداف 1 ساله :

·        هدفگیری پروژههای کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور سودمند و کارآمد بودن آنها در بخش پژوهشی و صنعت

·        انجام پروژههای موردنیازدانشگاه

·        انجام پروژه های بین رشته ای

·        ارائه مقالات علمی به کنفرانسهاونشریات معتبرایرانی وخارجی

·        برگزاری کارگاههای آموزشی در سطح دانشگاه بسته به نیازمندی های دانشگاه و دانشجویان

·        برگزاری کارگاههای آموزشی مقاله نویسی درسطح این دانشگاه ودیگردانشگاها دردوسطح عمومی وتخصصی

·        بررسی وتحقیق درمورد لیست پروژههای الویت بندی شده سازمانها و ارگانها برای ارتباط با آنها

·        انجام حداقل یک همایش برای دانشجوهای کارشناسی ارشد

 اهداف 5 ساله :

·        جذب پروژههای خارج ازدانشگاه درراستای تقویت ارتباط با صنعت

·        ارائه حداقل 4 مقاله درسال به ژورنالهای معتبر بین المللی و 6 مقاله درسال به کنفرانسهای معتبر بین المللی

·        برگزاری حداقل یک همایش ملی درسال

·        برگزاری یک همایش بین المللی

پروژه‌های انجام شده و در حال انجام

·        تولید اپلیکیشن معرفی موسسه شهاب دانش در 2 نسخه اندروید و نسخه IOS

·        برگزاری دو کارگاه آموزشی برنامه نویسی اندروید در آذرماه-دی ماه 94 و در فروردین-اردیبهشت 95

·        طراحی و پیاده سازی نرم افزار تطبیق واحد

·        طراحی و پیاده سازی نرم افزار بسته اساتید 

·        طراحی و پیاده سازی نرم افزار آشنایی با موسسات

·        طراحی و پیاده سازی سامانه ثبت نام کلاسهای نظام مهندسی و آموزش آزاد

·        طراحی و پیاده سازی سامانه اموردانشجویی

·        طراحی و پیاده سازی شبکه های حس گر بی سیم گلخانه شهاب دانش با همکاری پژوهشکده برق موسسه

·        انعقاد تفاهم نامه همکاری بین موسسه و شرکت پالایش نفت تهران بمنظور هدفگیری پروژه های کارشناسی ارشد و ارتباط با صنعت

·        تولید 10 مقاله در کنفرانس ها و مجلات داخلی و بین المللی

 

دستاورد های علمی و پژوهشی

·        همکاری مشترک با دانشگاه امیرکبیر در راستای برگزاری بیست و دومین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس زیست پزشکی ایران (8-10 آذر 1396) و کسب آمادگی برای میزبانی و برگزاری همین کنفرانس در سال آینده

·        شرکت و حضور موفق با 11 طرح از پژوهشکده های کامپیوتر، برق و گروه معماری در هفدهمين نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار (1395) که همگی توانستندنشان تأیید فناورانه ارائه شده توسط ناسا (TRL) که به عنوان شاخص تأیید محصولات این نمایشگاه است را دریافت کنند

·        شرکت در هجدهمين نمايشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار (22-26 آذر 1396) با 17 طرح از پژوهشکده های کامپیوتر، برق، عمران و گروه معماری که همگی توانستندنشان تأیید فناورانه ارائه شده توسط ناسا (TRL) که به عنوان شاخص تأیید محصولات این نمایشگاه است را دریافت کنند

·        کسب جایزه ملی دکتر کاظم آشتیانی توسط عضو هیات علمی گروه عمران و تخصیص 20 میلیون تومان راتبه پژوهشی به دانشگاه

·        دریافت تندیس جشنواره مهارت آموزی و اشتغال در پنجمین جشنواره بین المللی سازمان فنی و حرفه ای کل کشور در سال 95 برای مقاله نوشته شده در پژوهشکده کامپیوتر

·        عقد بیش از 10 تفاهم نامه همکاری با شرکت ها در راستای تعریف پروژه های دانشجویی و حمایت مالی از آن پروژه ها و همچنین ارتباط با صنعت

·        برگزیده ششمین جشنواره ابتکارات و اختراعات رویش کوهرنگ (بنیاد ملی نخبگان1395) و کسب سطح 3 بنیاد ملی نخبگان با طرح"دستگاه اندازه گیری زاویه باربه صورت بلادرنگ و مبتنی بر DSP"، قم، پاییز 1395

·        راه‌یابی به مرحله نهایی در دومین جشنواره ملی شناسایی و توانمندسازی ایده‌های برگزیده با طرح نوآورانه "دستگاه اندازه گیری زاویه باربه صورت بلادرنگ و مبتنی بر DSP"، تهران، پاییز 1395

·        چاپ بیش از 50 مقاله در مجلات ISIو ژورنالهای تخصصی بین المللی، بیش از 100 مقاله در کنفرانس های بین المللی

·        رساندن تعداد کتابهای تخصصی کتابخانه دانشگاه به حدود 1000 جلد

·        چاپ 3 کتاب تخصصی و 3 کتاب در حال چاپ

 

عناوین و اختراعات

·        ثبت نهایی اختراع با عنوان "دستگاه اندازه‌گیری زاویه بار" همراه با اخذ تأییدیه معتبر از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با همکاری سید مهدی حسینی دستجردی، روح‌اله عبداللهی و حسام کراری، پاییز 1395

·        ثبت نهایی اختراع با عنوان "دیتالاگر ایزوله سنکرون برای تست ژنراتورها و تجهیزات نیروگاهی"همراه با اخذ تأییدیه معتبر از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری سید مهدی حسینی دستجردی، هادی زارعی و مسعود مقدسی، پاییز 1395

·        ثبت نهایی اختراع داخلی با عنوان"راه انداز برمانه پذیر شیرهای هیدرولیک سرو و تناسبی"، آذر 96

 

افتخارات:

·        یکی از هفت دانشگاه غیردولتی برتر کشور دربين 344 موسسه آموزش عالی غيردولتی کشور در سال ۱۳۹۲

·        قرار گرفتن در سطح یک در تمام سطح بندی های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

·        پذيرفته شدن هفتاد نفراز فارغ التحصيلان کارشناسی اين موسسه در دانشگاه های خوب دولتی مثل دانشگاه شريف، تهران، اميرکبير، علم وصنعت و ... در سال 1396

·        موافقت قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارتقاء موسسه آموزش عالی شهاب دانش به دانشگاه شهاب دانش در آبان ماه سال 1396

 

برنامه های درازمدت:

·        افزایش زمین و زیربنای در اختیار به حداقل دو برابر فضای فعلی

·        افزایش ارتباط با صنعت از طریق ایجاد پژوهشکده ها، مرکز رشد و شرکتهای دانش بنیان با همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه

·        ایجاد مراکز کارآفرینی و حرکت به سوی یک دانشگاه نسل سوم

·        ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل به یک دانشگاه سبز

·        اصلاح هرم هیات علمی با جذب بیشتر هيات علمی توانمند با مدرک دکترا و بومی در کليه رشته های داير در دانشگاه

·        ايجاد دوره‌هاي دکترا در کلیه رشته های دایر در دانشگاه

·        همکاري بیشتر با دانشگاه‌هاي معتبر داخلي و خارجی

·        جذب بیشتر و هدفمند دانشجوی خارجی

·        استفاده کامل از اتوماسیون، کلاسهای هوشمند و فضای مجازی در جهت تسهیل امور دانشجویان و آموزش

 

افتخارات دانشجویی

·        کسب رتبه اول در مسابقات جهانی ایران اوپن 2012

·        کسب مقام سوم در مسابقات جهانی ایران اوپن 2015 در لیگ ربات های صنعتی

·        کسب رتبه اول در مسابقات رباتيک دانشگاه اميرکبير و چهارمين مسابقات خوارزمی

·        کسب رتبه 9 از بین 43 تیم شرکت کننده در لیگ کوادراتور داخل در مسابقات جهانی ایران اوپن 2017

·        کسب عنوان تیم منتخب در پنجمین دوره ملی مسابقات بازی سازی سال 95

·        بدست آوردن تنها سهمیه مسابقات ACMدانشگاه شریف در قم در سال 95

· کسب دو مدال طلای مسابقات ملي مهارت توسط دانشجویان در سال 93 در رشته کنترل صنعتی و طراحی فضای سبز

·        کسب مدال برنز مسابقات "اوراسیا کاپ آزاد ارمنستان"  توسط دانشجوی  مهندسی برق در سال 1396