نرم افزار آشنایی با دانشگاه نرم افزار آشنایی با دانشگاه

به اطلاع علاقمندان می رساند که نرم افزار اندرویدی آشنایی با دانشگاه که به همت دانشجویان در پژوهشکده کامپیوتر تهیه شده است، از این لینک قابل دانلود است.