واحد انفورماتیک واحد انفورماتیک

واحد انفورماتیک تحت نظارت ریاست محترم دانشگاه وظیفه راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی سامانه ها و نرم افزارهای دانشگاه را به عهده دارد. همچنین پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری سیستمهای رایانه ای دانشگاه از دیگر خدمات این واحد است.

در راستای بهره مندی از خدمات الکترونیک، سامانه های زیر راه اندازی گردیده اند:

  • سامانه پورتال آموزشی
  • سامانه اتوماسیون تغذیه
  • سامانه کتابخانه دیجیتال
  • سامانه امور دانشجویی
  • سامانه صفحه شخصی اساتید و FTP
  • سامانه پست الکترونیک
  • سامانه اتوماسیون اداری