اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر رویدادها

دانشگاه شهاب دانش به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار میکند
دانشگاه شهاب دانش به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار میکند در مورد بیشتر بخوانید »
برگزاری نشست خبری ریاست دانشگاه با حضور خبرگزاریهای استان
برگزاری نشست خبری ریاست دانشگاه با حضور خبرگزاریهای استان در مورد بیشتر بخوانید »
همکاری علمی و پژوهشی شهاب دانش و دانشگاه علوم پزشکی قم
همکاری علمی و پژوهشی شهاب دانش و دانشگاه علوم پزشکی قم در مورد بیشتر بخوانید »
دانشگاه شهاب دانش معطر به عطر و بوی رضوی
دانشگاه شهاب دانش معطر به عطر و بوی رضوی در مورد بیشتر بخوانید »
پشت صحنه هایی از برنامه پلاک ۱۶ سیمای قم در دانشگاه شهاب دانش
پشت صحنه هایی از برنامه پلاک ۱۶ سیمای قم در دانشگاه شهاب دانش در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 103 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 21