معرفی معرفی

ریاضیات علم نظم است و موضوع آن یافتن، توصیف و درک نظمی است که در وضعیت های ظاهرا پیچیده نهفته است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند که ما را قادر می سازند تا این نظم را توصیف کنیم.
فيزيک علم شناختن قانون هاي عمومي و کلي حاکم بر رفتار ماده و انرژي است. کوشش هاي پيگير فيزيکدانان در اين راه سبب کشف بسياري از قانون هاي اساسي، بيان نظريه ها و آشنايي با بعضي پديده‌هاي طبيعي شده است. هرچند اين موفقيت ها در برابر حجم ناشناخته ها، اندک است ليکن تلاش همه جانبه و پرشتاب دانشمندان اميد بسيار آفريده که انسان مي تواند رازهاي هستي را دريابد.
گروه علوم پایه از سال 1385 همزمان با تاسیس موسسه آموزش عالی شهاب دانش، با رویکرد ارائه دروس پایه به نحو احسن و با مجرب ترین اساتید استان قم آغاز به کار نموده است. در حال حاضر، این گروه با 2 عضو هیات علمی تمام وقت و 33 عضو هیات علمی مدعو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در تمامی رشته های مرتبط، دروس ریاضی و فیزیک را تدریس می نمایند.