اخبار اخبار

ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
ثبت نام دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال 99-98
اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 99-98
دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
تمدید مهلت ارزیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
تمدید مهلت ارزیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 10 - 6 از 909 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 182