درباره ریاست درباره ریاست

رئيس دانشگاه شهاب دانش پروفسور مهدی کراری هستند. ايشان از اعضای هيات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی اميرکبير هستندبرای آشنايي بيشتر با ايشان ميتوانيد به وبگاه ايشان در آدرس زير مراجعه نماييد:

http://ele.aut.ac.ir/~karrari

بهترين روش برای ايجاد ارتباط با ايشان و انعکاس هرگونه نقطه نظر ارسال ايميل به ايشان به آدرس زير مي‌باشد:

karrari@aut.ac.ir