دفترچه تلفن دانشگاه دفترچه تلفن دانشگاه

ریاست

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

ریاست

آقای دکتر کراری

-

Karrari [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مسئول دفتر ریاست

 

250

 

معاونت آموزش و پژوهش

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت آموزشی و پژوهشی

آقای دکتر سلامتیان

159

Salamatian [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مدیریت تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر طاهری

157

htaheri [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مدیرکل امور آموزشی

خانم مظفری

159

 

مدیر پژوهش

آقای دکتر سپهرنیا

133

 

دفتر نظارت و ارزیابی

خانم دکتر عبایی

32317429

 

مسئول کارگاهها و آزمایشگاهها آقای حامدی 350  

مسئول اداره خدمات آموزشی

آقای ساده وند

165

 

مسئول دفتر معاونت آموزشی

آقای اعلامی

159

 

مسئول آموزش های آزاد

خانم دکتر عبایی

32317429

 

مسئول برگزاری دوره های نظام مهندسی

آقای مهندس علیزاده

200

 

کارشناس اداره فارغ التحصیلان

خانم معینی

151

 

کارشناس اداره فارغ التحصیلان آقای مدنی 109  

کارشناس اساتید

آقای دلیری

152

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی

خانم مولائی

157

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی(حسابداری و مدیریت) خانم دهقانی 166

 

کارشناس حسابداری،مدیریت،صنایع،روانشناسی

خانم پورصابری

168

 

کارشناس برق،کامیپوتر,عمران و مکانیک

خانم جانقربان

167

 

کارشناس معماری و هنر،علوم ورزشی و مهندسی پزشکی

خانم تقی ملا

158

 

کارشناس دروس عمومی آقای محمدی 204  
کارشناس پژوهش و آموزشهای آزاد خانم اسماعیلی 172

 

کارشناس پذیرش و ثبت نام

خانم فرحناکی

155,156

 

اتاق اساتید

-

325

 

کتابخانه

آقای نریمانی

207

 

کارشناس نظام وظیفه  آقای محمدی 204  

مدیران گروه

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

مدیر گروه برق

خانم مهندس شفیعی

160

 

مدیر گروه مهندسی پزشکی

خانم دکتر گماری

161

 

مدیرگروه کامپیوتر –IT

خانم مهندس فرخ

163

 

مدیر گروه عمران و مکانیک

آقای مهندس علیزاده

169

 

مدیر گروه حسابداری

آقای  مهندس کردی

170

 

مدیر گروه معماری و هنر

خانم مهندس بیات

171

 

مدیر گروه صنایع و مدیریت

آقای دکتر رمضانی

162

 

مدیر گروه علوم پایه آقای مهندس سادوند 165  
مدیر گروه روانشناسی و مشاوره خانم دکتر داستانی 176  
مدیر گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی آقای دکتر پورکیانی 165  
مدیر گروه عمومی آقای دکتر میرزائی 200  

 

 

معاونت مالی و اداری

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت مالی و اداری

آقای داودی

102

MHDavoodi44 [AT] Yahoo [DOT] Com

مدیریت مالی و اداری -  فکس

آقای حسین علایی

114

 

کارشناس امور مالی

خانم کدخدایی

102

 

کارشناس مسئول امور مالی

خانم متقیان

105

 

کارشناس حسابداری

خانم باقرپناهی

104

 

دبیرخانه

آقای حاجی بابایی

103

 

حراست

آقای حجتی

112

 

نگهبانی

آقای فراهانی

108

 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای دکتر حسن طاهری

157

htaheri [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

روابط عمومی آقای مهندس قهرمانی 203

 

مدیریت دانشجویی

آقای مهندس داودی فر

205

 

مدیریت فرهنگی

آقای مهندس سبحانی

201

 

کارشناس امور فرهنگی

خانم ساعتچی

206

 

مسئول انجمن های علمی خانم مهندس طباطبایی 357

 

مشاوره

خانم جوشقانی

208

 

بسیج دانشجویی

 

357

 

واحد انفورماتیک

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

مدیریت انفورماتیک

آقای مهندس رشتی

301

Informatic [AT] shdu [DOT] ac [DOT] ir

مسئول شبکه و سایت

آقای مهندس اکبرزاده

300

 

کارشناس سایت

آقای مهندس باقری

302