دفترچه تلفن دانشگاه دفترچه تلفن دانشگاه

ریاست

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

ریاست

آقای دکتر کراری

-

Karrari [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مسئول دفتر ریاست

خانم ایرانی راد

250

 

معاونت آموزش و پژوهش

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت آموزشی و پژوهشی

آقای دکتر سلامتیان

159

Salamatian [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مدیریت تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر طاهری

157

htaheri [AT] aut [DOT] ac [DOT] ir

مدیرکل امور آموزشی

خانم مظفری

-

ali.kiani.nia [AT] gmail [DOT] com

مدیر پژوهش

خانم دکتر عبائی

133

 

مسئول تحصیلات تکمیلی

خانم مولائی

157

 

مسئول خدمات آموزشی

آقای ساده وند

165

 

مسئول دفتر معاونت آموزشی

آقای اعلامی

159

 

مسئول آموزش های آزاد

آقای ساده وند

165

 

مسئول برگزاری دوره های نظام مهندسی

آقای مهندس علیزاده

200

 

فارغ التحصیلان

خانم معینی

151

 

کارشناس اساتید

آقای دلیری

152

 

کارشناس برق،قدرت،مهندسی پزشکی

خانم هوشمند نژاد

153

 

کارشناس عمران،مکانیک،الکترونیک،مخابرات

خانم حبری

166

 

کارشناس حسابداری،مدیریت،صنایع

خانم پورصابری

168

 

کارشناس کامپیوتر

خانم جانقربان

167

 

کارشناس معماری و هنر

خانم تقی ملا

158

 

کارشناس پذیرش

آقای مدنی

156

 

کارشناس پذیرش

خانم فرحناکی

155

 

اتاق اساتید

-

325

 

کتابخانه

خانم رمضانی

207

 

مدیران گروه

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

مدیر گروه برق

خانم مهندس شفیعی

160

 

مدیر گروه مهندسی پزشکی

آقای مهندس حسینی

161

 

مدیرگروه کامپیوتر –IT

خانم مهندس فرخ

163

 

مدیر گروه عمران و مکانیک

آقای مهندس علیزاده

169

 

مدیر گروه حسابداری

آقای  مهندس کردی

170

 

مدیر گروه معماری و هنر

خانم مهندس بیات

171

 

مدیر گروه صنایع و مدیریت

آقای دکتر رمضانی

162

 

 

 

معاونت مالی و اداری

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت مالی و اداری

آقای داودی

-

MHDavoodi44 [AT] Yahoo [DOT] Com

مدیریت مالی و اداری -  فکس

آقای حسین علایی

114

 

کارشناس امور مالی

آقای کاظمیان

102

 

کارشناس مسئول امور مالی

خانم متقیان

105

 

کارشناس حسابداری

خانم باقرپناهی

104

 

دبیرخانه

آقای حاجی بابایی

103

 

حراست

آقای حجتی

112

 

 

 

 

 

نگهبانی

آقای قلندری

108

 

نگهبانی

آقای فراهانی

402

 

آبدارخانه

-

110

 

انتشارات

آقای رجبی

253

 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

معاونت دانشجویی و فرهنگی

آقای اخلاقی

-

amtaba [AT] yahoo [DOT] com

مسئول دفتر معاونت

آقای داودی فر

205

 

مدیریت دانشجویی

آقای لاجوردی

203

 

مدیریت فرهنگی

آقای مهندس عارف

127

 

کارشناس امور فرهنگی

آقای کشاورز

205

 

کارشناس نظام وظیفه

آقای محمدی

204

 

مشاوره

خانم جوشقانی

208

 

روابط عمومی

آقای قهرمانی

128

 

مسئول انجمن های علمی

خانم سعادتمند

-

 

بسیج دانشجویی

-

357

 

واحد انفورماتیک

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

مدیریت انفورماتیک

آقای مهندس رشتی

301

Informatic [AT] shdu [DOT] ac [DOT] ir

مسئول شبکه و سایت

آقای مهندس اکبرزاده

300

 

کارشناس سایت

آقای مهندس باقری

302

 

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

سمت

نام و نام خانوادگی

داخلی

ایمیل

مسئول آزمایشگاه و کارگاه ها

آقای مهندس حامدی

350

 

کارشناس آزمایشگاه ها و کارگا ها

خانم اسماعیلی

351

 

سلف اساتید

آقای ذبیحی

356