کارشناسان گروه کارشناسان گروه

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق:

 سرکار خانم زمانی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

شماره داخلی :153

 

کارشناس آموزشی گروه مهندسی برق(الکترونیک،مخابرات):

سرکار خانم حبری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پردیس فارابی تهران

شماره داخلی:166