معاون آموزشی معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی: دکتر سید امین سلامتیان

مدرک: دکتری مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

سمت: معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش

تلفن: (159داخلی) 32317272- 025

ایمیل: Salamatian@shdu.ac.ir

 

پیشینه تحصیلی:

دکتری: مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

کارشناسی ارشد: مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران  

کارشناسی: مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

 

اهداف معاونت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه:

معاونت آموزشی دانشگاه، مصمم است با اتکاء به اساتید، کارکنان و دانشجویان متعهد و نوآور، با بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین، ضمن توسعه مرزهای دانش، تحقق آموزش پاسخگو و عدالت محور و نهادینه سازی اخلاق حرفه‌ای، افرادی دانا، توانمند و با مهارت تربیت نماید. در این راستا با تاکید بر ارزش‌های اسلامی و انسانی ، تعالی آموزشی، تامین فرصت‌های برابر آموزشی، کارگروهی و همکاری‌های بین رشته‌ای، برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین­ نامه‌های آموزشی، تصمیم‌گیری در مورد مسائل آموزشی، سیاست­گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم و اجرای دوره‌های آموزشی و ارزیابی آنها در راستای ایجاد بسترهای لازم برای ارتقاء کمی و کیفی آموزش، گام بر می‌دارد.