اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی:

اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه قدرت:

  نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته دانشگاه محل اخذ مدرک آدرس پست الکترونیکی رزومه

علیرضا صداقتی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-کنترل

دانشگاه فردوسی مشهد

eerfaculty@yahoo.com

رزومه دکتر صداقتی

 

روح اله شفایی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-قدرت

دانشگاه علم و صنعت ایران

rohollah.shafaie@gmail.com

رزومه دکترشفایی

حامد دشتی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-قدرت

دانشگاه تهران

h.dashti@aut.ac.ir

رزومه دکتر دشتی

مرجان شفیعی راد

دانشجوی دکتری

مهندسی برق-کنترل

دانشگاه صنعتی شریف

Marjan.shafiee@yahoo.com

 

آرمان صفائی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-قدرت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Arman.safaee@gmail.com

رزومه دکتر آرمان صفایی
 

اعضاي هيات علمي مدعو دانشگاه اميرکبير در گروه قدرت :

-دکتر جعفر ميلي‌منفرد

- دکتر سيد حميد فتحي

-دکتر جواد شکرالهی مغانی