اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی:

اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه مهندسی برق:

  نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته دانشگاه محل اخذ مدرک آدرس پست الکترونیکی رزومه

google scholar

حسن طاهری دکتری تخصصی برق منچستر htaheri @aut.ac.ir رزومه دکتر طاهری google scholar

محمد مردانی دکترای تخصصی مهندسی برق- کنترل دانشگاه صنعتی شریف mo.mardani@gmail.com رزومه دکتر مردانی google scholar

 

روح اله شفایی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-قدرت

دانشگاه علم و صنعت ایران

rohollah.shafaie@gmail.com

رزومه دکترشفایی google scholar

حامد دشتی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-قدرت

دانشگاه تهران

h.dashti@aut.ac.ir

رزومه دکتر دشتی google scholar

مرجان شفیعی راد

دانشجوی دکتری

مهندسی برق-کنترل

دانشگاه صنعتی شریف

Marjan.shafiee@yahoo.com

  google scholar

آرمان صفائی

دکترای تخصصی

مهندسی برق-قدرت

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Arman.safaee@gmail.com

رزومه دکتر صفایی google scholar

سيد علي قافله باشي

کارشناسی ارشد

 

مهندسی برق-مخابرات

دانشگاه علم و صنعت ایران

alighafelebashi@ymail.com   google scholar

محمدحسين عارف

کارشناسی ارشد

مهندسی برق-مخابرات

دانشگاه صنعتی اصفهان

mhosein.aref@gmail.com   google scholar

سيد مهدي حسيني دستجردي

کارشناسی ارشد

مهندسی مکاترونیک

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

sm.hosseini62@gmail.com   google scholar

فهيمه سادات حسيني

کارشناسی ارشد

مهندسی برق- الکترونیک

دانشگاه تهران

elec.hosseini@gmail.com   google scholar
 

اعضاي هيات علمي مدعو  در گروه مهندسی برق:

-دکتر مهدی کراری

-دکتر جعفر ميلي‌منفرد

- دکتر سيد حميد فتحي

-دکتر عمادالدین فاطمی زاده

-دکتر محمدباقر شمس اللهی

-مهندس سیدامیر کاشی