آزمایشگاه ها و کارگاه ها آزمایشگاه ها و کارگاه ها

در این موسسه کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های تمامی گرایش های گروه قدرت با تجهیزات و استاندارهای علمی-ایمنی لازم در محل مخصوص خود برگزار می شود. لازم به ذکر است که مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های موسسه شهاب دانش از کاملترین مجموعه های آزمایشگاهی در رشته های مهندسی در سطح استان بوده و سرفصل تمامی آزمایشگاه ها گروه مهندسی برق بطور کامل قابل پوشش و تدریس می باشد که خود گامی مؤثر و مهم در جهت ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان  می باشد.

لیست برخی ار آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی رشته مهندسی برق که در موسسه ارائه می گردد به شرح زیر می باشد:

1- آزمایشگاه سیستم های دیجیتال

2- آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

3- آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

4- آزمایشگاه مدارهای منطقی

5- آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

6- آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

7- آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

8- آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرت

9- آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

10- کارگاه تخصصی توزیع هوایی

11- کارگاه تخصصی تابلو

12- کارگاه تخصصی مدارهای فرمان

13- کارگاه تخصصی ترانسفورماتور

14- کارگاه تخصصی سرکابل و مفصل بندی

15- کارگاه شبکه هوایی

16- کارگاه کابل

17- کارگاه تاسیسات الکتریکی

18- کارگاه ورق کاری و جوشکاری

19- کارگاه سیم پیچی

و...