آزمایشگاه ها و کارگاه ها آزمایشگاه ها و کارگاه ها

در این دانشگاه کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های تمامی گرایش های گروه مهندسی برق با تجهیزات و استاندارهای علمی-ایمنی لازم در محل مخصوص خود برگزار می شود. لازم به ذکر است که مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه شهاب دانش از کاملترین مجموعه های آزمایشگاهی در رشته های مهندسی در سطح استان بوده و سرفصل تمامی آزمایشگاه ها گروه مهندسی برق بطور کامل قابل پوشش و تدریس می باشد که خود گامی مؤثر و مهم در جهت ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان  می باشد.

لیست برخی ار آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی رشته مهندسی برق که در دانشگاه ارائه می گردد به شرح زیر می باشد:

1- آزمایشگاه سیستم های دیجیتال

2-آزمایشگاه الکترونیک عمومی

3-آزمایشگاه مدارهای الکتریکی

4- آزمایشگاه تحلیل سیستم های قدرت

5- آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

6- آزمایشگاه مدارهای منطقی

7- آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی

8- آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

9- آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

10- آزمایشگاه حفاظت سیستم های قدرت

11-آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال

12-آزمایشگاه مدارهای مخابراتی

13-آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال

14-آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

15-آزمایشگاه ریزموج و آنتن

16- آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک

17- کارگاه تخصصی توزیع هوایی

18- کارگاه تخصصی تابلو

19- کارگاه تخصصی مدارهای فرمان

20- کارگاه تخصصی ترانسفورماتور

21- کارگاه تخصصی سرکابل و مفصل بندی

22- کارگاه شبکه هوایی

23- کارگاه کابل

24- کارگاه تاسیسات الکتریکی

25- کارگاه ورق کاری و جوشکاری

26- کارگاه سیم پیچی

27-کارگاه عمومی

28-کارگاه برق

و....