اخبار اخبار

«بازگشت

گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 99-98

به اطلاع دانشجویان گرامی می­رساند که دروس ذیل از برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 حذف شده است. دانشجويانی که در اين گروه­ها ثبت نام کرده اند براي اخذ برنامه هفتگی نهايي خود به پورتال آموزشي مراجعه نمايند

 

کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

نام درس

کد گروه

کارگاه ریخته گری ذوب و مدلسازی

811190

آز مبانی برق

811200

 

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

نام درس

کد گروه

تجارت الکترونیک

819380

 

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

نام درس

کدگروه

سمینار در مسائل بازاریابی

856100

 

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

نام درس

کدگروه

سازه های فولادی 1

836020

سازه های بتن آرمه 1

836220

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

836130

اجرای ساختمانها با مصالح بنائی

836131

متره و برآورد پروژه

835111

محاسبات عددی

837134

پروژه راهسازی

836350

محاسبات عددی

811143

                                      

کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک

نام درس

کدگروه

انتقال حرارت 1

816200

سیستم های انتقال آب

816220

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

816240

 

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

نام درس

کدگروه

ترمودینامیک

829000

 

کاردانی پیوسته ساختمان

نام درس

کدگروه

کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری

811161

متره و برآورد

836841

 

کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران اجرایی

نام درس

کدگروه

تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

836451

 

مهندسی کامپیوتر

نام درس

کد گروه

زبان فنی

871230

زبان فنی

871231

آزمایشگاه پایگاه داده

871280

آزمایشگاه پایگاه داده

871281

 

مهندسی پزشکی

نام درس

کد گروه

ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی

813690

تجهیزات عمومی

813780

آز فیزیولوژی

813810

زبان تخصصي و اصطلاحات پزشكي

813300

زبان تخصصي و اصطلاحات پزشكي

813301

اصول سیستمهای مخابراتی

837380

اصول سیستمهای مخابراتی

837381

آز ماشين هاي الكتريكي 1‏

837460

تولید انرژی الکتریکی

837160

آز شیمی آلی

813820

آزمایشگاه شیمی آلی

813821

 

کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

نام درس

کد گروه

اصول سیستمهای مخابراتی

837380

اصول سیستمهای مخابراتی

837381

آز ماشين هاي الكتريكي 1‏

837460

تولید انرژی الکتریکی

837160

 

 

 

کارشناسی پیوسته مهندسی برق

نام درس

کد گروه

اصول سیستمهای مخابراتی

837380

اصول سیستمهای مخابراتی

837381

آز ماشين هاي الكتريكي 1‏

837460

تولید انرژی الکتریکی

837160

 

کاردانی پیوسته برق صنعتی

نام درس

کدگروه

کاربرد رایانه در برق

873170

زبان فني‏

873340

زبان فني‏

873341

 

کارشناسی پیوسته معماری

نام درس

کد گروه

کارگاه معماری و ساخت

835360

طراحی معماری(3)

835750

 

کاردانی پیوسته معماری

نام درس

کد گروه

زبان فنی

875110 و 875111

 

کارشناسی پیوسته معماری داخلی

نام درس

کد گروه

ارگونومی و آنترپومتری

804210

نظر
لینک مطلب :