اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

ساعت کاری اداره آموزش در ایام امتحانات
ساعت کاری اداره آموزش در ایام امتحانات در مورد بیشتر بخوانید »
رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم نیمسال اول 98-97
رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم نیمسال اول 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایانترم نیمسال اول 98-97
دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایانترم نیمسال اول 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 41 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 9