اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
اسامی دانشجویان برتر نیم سال اول 97-98
اسامی دانشجویان برتر نیم سال اول 97-98 در مورد بیشتر بخوانید »
پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان)
پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (استعدادهای درخشان) در مورد بیشتر بخوانید »
روال درخواست غیرحضوری مرخصی تحصیلی
روال درخواست غیرحضوری مرخصی تحصیلی در مورد بیشتر بخوانید »
تغییر تاریخ برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98
تغییر تاریخ برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 58 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 12