اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال اول 99-98
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال اول 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه شروع ترم مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه ها، نیم سال اول 98-99
اطلاعیه شروع ترم مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه ها، نیم سال اول 98-99 در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری 98 (حسابداری و زیست فناوری)
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری 98 (حسابداری و زیست فناوری) در مورد بیشتر بخوانید »
تمدید مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع سال تحصیلی 99-98
تمدید مهلت ثبت نام از پذیرفته شدگان کلیه مقاطع سال تحصیلی 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون كارداني‌ نظام‌ جديد(کاردانی پیوسته)سال98
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون كارداني‌ نظام‌ جديد(کاردانی پیوسته)سال98 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 72 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 15