اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 99-98
دریافت کارت حضور در جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
تمدید مهلت ارزیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
تمدید مهلت ارزیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم نیمسال اول 99-98
رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایانترم نیمسال اول 99-98 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 80 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 16