اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

اطلاعیه شروع کلاسهای مقطع کاردانی فنی (پیوسته) ورودی 1399
اطلاعیه شروع کلاسهای مقطع کاردانی فنی (پیوسته) ورودی 1399 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه مهم آموزش در خصوص برگزاری کلیه ی کلاس ها به صورت مجازی
اطلاعیه مهم آموزش در خصوص برگزاری کلیه ی کلاس ها به صورت مجازی در مورد بیشتر بخوانید »
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال اول 1400-1399
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال اول 1400-1399 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه شماره 1 دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1399
اطلاعیه شماره 1 دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال 1399 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال اول 1400-1399
اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال اول 1400-1399 در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 119 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 24