اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر آموزش

اطلاع رسانی در خصوص پیگیری درخواست های دانشجویی انتهای سال97
اطلاع رسانی در خصوص پیگیری درخواست های دانشجویی انتهای سال97 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 98-97
گروه های درسی حذف شده از پورتال آموزشی در نیمسال دوم 98-97 در مورد بیشتر بخوانید »
ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه کاردانی به کارشناسی سال 1397
ثبت نام تکمیل ظرفیت بهمن ماه کاردانی به کارشناسی سال 1397 در مورد بیشتر بخوانید »
روال جدید درخواست غیرحضوری صدور گواهی اشتغال به تحصیل
روال جدید درخواست غیرحضوری صدور گواهی اشتغال به تحصیل در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 53 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 11