اخبار اخبار

«بازگشت

کارگاه آشنایی با ایده پردازی(رایگان) در راستای برگزاری ایده شو

مرکز نوآوری دانشگاه شهاب دانش با همکاری انجمن علمی صنایع و مدیریت برگزار میکند.
در راستای برگزاری ایده شو با عنوان
"استفاده موثر از محیط و محوطه دانشگاه در جهت کار آفرینی و اشتغال زائی دانشجویان "
کارگاه آشنایی با ایده پردازی  با حضور استاد سیفی روز پنج شنبه ۲۱ آذر ماه  ساعت ۱۲:۳۰ ۱۳:۳۰ برگزار میگردد.
شرکت برای عموم آزاد می باشد.

نظر
لینک مطلب :