اخبار اخبار

«بازگشت

رسیدگی به اعتراضات امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98

دانشجویان گرامی می توانند برنامه زمانی رسیدگی به اعتراضات غیرحضوری(مجازی) امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98را از لینک دریافت نمایند.

لازم به توضیح است جلسه رسیدگی به اعتراضات ، همانند جلسات کلاس درس در سامانه آموزش مجازی دانشگاه می باشد(دقیقا طبق زمان بندی موجود در فایل فوق) و دانشجو به همان شیوه می تواند در آن شرکت نماید.

نظر