اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاری ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه، اخلاق حرفه ای، اخلاق مهندسی

✅شروع دوره آموزشی

❇️ “ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه، اخلاق حرفه ای، اخلاق مهندسی “

✳️با حضور اعضاء هیئت علمی دانشگاه شهاب دانش

✅مدرس: استاد دکتر اسلامی

نظر
لینک مطلب :