اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاری دومین ضیافت افطاری خیرخواهانه در دانشگاه شهاب دانش

ضیافت افطاری خیرخواهانه با مشارکت دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه شهاب دانش و با حضور جمعی از مردان و زنان و کودکان شریف و آبرومند شهر قم.
بعد از ضیافت افطار ویژه برنامه فرهنگی برای کودکان و خانواده ها در نمازخانه دانشگاه برگزار شد.

نظر
لینک مطلب :