اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاری جشن بزرگ دهه کرامت در دانشگاه شهاب دانش

جشن بزرگ دهه کرامت در دانشگاه شهاب دانش، باحضور هنرمندان مطرح کشور برگزار شد.
در این جشن منتخبین فرهنگی استان از سازمانها و نهادهای مختلف به همراه خانواده حضور داشتند.

نظر
لینک مطلب :