اخبار اخبار

«بازگشت

برنامه نهایی کلاس های آزمایشگاه و کارگاه(در حال بروزرسانی)

برنامه نهایی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه شهاب دانش مطابق با فایل اکسل ذیل می باشد.

نکات مهم در خصوص نحوه برگزاری

1- دروسی که در نحوه برگزاری آنها به شکل شبیه سازی در سامانه lms می باشد؛ دانشجویان می بایستی مطابق با برنامه زمان بندی کلاس در سامانه حاضر شده و به صورت آنلاین در کلاسها شرکت نمایند.

2- دروسی که نحوه برگزاری آنها به شکل فیلم آموزشی می باشد؛ دانشجویان می توانند از طریق  لینک   http://Faculty.shdu.ac.ir/lab فایل آموزشی مورد نظر را دانلود کرده و استفاده کنند.

3- دروسی که نحوه برگزاری آنها به شکل حضوری می باشد؛ دانشجویان می بایستی مطابق با برنامه زمانی ارائه شده در محل آزمایشگاه ه و یا کارگاه حاضر شده و تدریس به شکل حضوری توسط استاد انجام می گیرد.

----------هفته اول----------

برنامه نهایی روز شنبه

برنامه نهایی روز یکشنبه

برنامه نهایی روز دوشنبه

برنامه نهایی روز سه شنبه

برنامه نهایی روز چهار شنبه

برنامه نهایی روز پنج شنبه

 

----------هفته دوم----------

برنامه نهایی روز شنبه

برنامه نهایی روز یکشنبه

برنامه نهایی روز دوشنبه

برنامه نهایی روز سه شنبه

برنامه نهایی روز چهار شنبه

برنامه نهایی روز پنج شنبه

 

----------هفته سوم----------

برنامه نهایی روز شنبه

برنامه نهایی روز یکشنبه

برنامه نهایی روز دوشنبه

برنامه نهایی روز سه شنبه

برنامه نهایی روز چهار شنبه

برنامه نهایی روز پنج شنبه

 

----------هفته چهارم----------

برنامه نهایی روز شنبه

برنامه نهایی روز یکشنبه

برنامه نهایی روز دوشنبه

برنامه نهایی روز سه شنبه

برنامه نهایی روز چهار شنبه

برنامه نهایی روز پنج شنبه

نظر
لینک مطلب :