اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه مهم معاونت اداری و مالی جهت تسویه اینترنتی مابقی شهریه

اطلاعیه مهم حوزه معاونت اداری و مالی جهت تسویه اینترنتی مابقی شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با توجه به اینکه برگزاری امتحانات نیمسال جاری بر اساس مصوبه هیات رئیسه و شورای آموزشی دانشگاه به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزش الکترونیک دانشگاه بر اساس تاریخ های معین شده در اطلاعیه معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی می باشد، لذا زمان باقیمانده جهت تسویه حساب مابقی شهریه نیمسال دوم برای صدور مجوز ورود به امتحان در سامانه مذکور، تا پیش از اولین امتحان هر دانشجو می باشد.

از آنجا که ورود به امتحان در سامانه مذکور فقط با تسویه حساب  مالی امکان پذیر است، جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشکل هر چه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید و در صورت بروز مشکل به واحد اداری مالی مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است هرگونه عواقب عدم پرداخت بدهی و عدم شرکت در آزمون به عهده شخص دانشجو می باشد.

نظر
لینک مطلب :