اخبار اخبار

ورودی های با دسته بندی خبر مالی اداری

اطلاعیه روزهای حضور کارکنان اداری دانشگاه تا پایان سال ۹۸
اطلاعیه روزهای حضور کارکنان اداری دانشگاه تا پایان سال ۹۸ در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه وام شهریه دانشجویی ترم 982
اطلاعیه وام شهریه دانشجویی ترم 982 در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه دریافت وام دانشجویی (بسیار مهم)(تمدید تا 15 آذرماه)
اطلاعیه دریافت وام دانشجویی (بسیار مهم)(تمدید تا 15 آذرماه) در مورد بیشتر بخوانید »
اطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه در تابستان 98
اطلاعیه تعطیلات تابستانی دانشگاه در تابستان 98 در مورد بیشتر بخوانید »
آغاز ثبت نام وام عتبات ترم 972 (بهمن 97)
آغاز ثبت نام وام عتبات ترم 972 (بهمن 97) در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 10 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 2