اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد در دوره تابستان سال تحصیلی 99-98

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ثبت نام و انتخاب واحد غیرحضوری (از طریق اینترنت) برای دوره تابستان سال تحصیلی 99-98 در روز های شنبه مورخ  21 تیر ماه 99 لغایت سه شنبه مورخ 24 تیر ماه 99 صورت مي‌گيرد.

لازم است دانشجویان در انتخاب واحد دوره تابستان به نکات ذیل توجه داشته باشند:

1- دوره تابستان هیچگونه حذف و اضافه‌ای ندارد. لذا دانشجو باید در انتخاب واحد‌های درسی دقت لازم را داشته باشد.

2- دانشجویانی که فرم مهمان تابستان را جهت اخذ واحد در دانشگاه/ موسسه دیگر تکمیل کرده‌اند، می‌بایست به این نکته توجه داشته باشند که حداکثر 6 واحد را در دوره تابستان می‌توانند اخذ کنند. هنگام اخذ واحد کارآموزی و پروژه یا هر درس دیگری در دوره تابستان، باید مجموع واحدهای آنها به همراه واحد های درسی که به صورت مهمان در دانشگاه/ موسسه دیگر اخذ می کنند، حداکثر 6 واحد شود و در صورتی که دانشجو به هر دلیل بیشتر از تعداد واحد مجاز اخذ کند، آموزش دانشگاه می‌تواند با نظر مدیر گروه مربوطه گروه های درسی غیر مجاز را حذف کند.

3- درصورتی که دانشجو درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 معدل کمتر از 12 (مشروط) کسب کرده و با احتساب معدل درنیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 مطابق با آیین نامه آموزشی، اخراج آموزشی شود، ثبت نام و انتخاب واحد دوره تابستان وی، کان لم یکن تلقی شده و کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

4-لازم به توضیح است که در دوره تابستان فقط دروس پروژه و کارآموزی ارائه می شود.

نظر