اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه تعطیلی تابستانی دانشگاه

به اطلاع می رساند کلیه واحد های اداری و آموزشی دانشگاه شهاب دانش (به استثنای آزمایشگاه ها و کارگاه ها) از تاریخ 99/4/28 تا جمعه 99/5/24 تعطیل می باشد و در مدت مذکور انجام خدمات اداری و آموزشی امکان پذیر نیست. لذا دانشجویان و مراجعین محترم می بایست انجام امور اداری، آموزشی و فارغ التحصیلی خود را در قبل یا بعد از زمان یاد شده تنظیم فرمایند.

لازم به تاکید است که برنامه دروس عملی طبق اطلاعیه مربوطه برگزار خواهد شد و تعطیلی این اطلاعیه شامل این کلاس ها نمی باشد

نظر