اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه برگزاری کلاس های مجازی

با توجه به شیوع ویروس کرونا و پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مبنی بر تعطیلی بخش آموزشی و کلاس های درسی حضوری دانشگاه شهاب دانش، از روز سه شنبه 13 اسفند ماه تا 26 اسفندماه مقرر شده است کلاس های درسی دانشگاه به صورت مجازی برگزار شود.  دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه می توانند با مراجعه به پورتال آموزشی خود و با استفاده از امکانات افزوده شده از این شیوه استفاده نمایند.

تذکرات مهم برای اساتید گرانقدر:

فایل های راهنمای مربوط به آموزش کار با LMS به کارتابل شما ارسال شده است که با مشاهده و مطالعه آنها می توانید از این امکانات استفاده نمایید.

تذکرات مهم برای دانشجویان محترم:

1- فایل های راهنمای مربوط به آموزش کار با LMS از طریق این لینک قابل دریافت می باشد.

2- حضور غیاب در این کلاس ها به صورت آنلاین انجام می شود و در صورت غیبت در کلاس طبق ضوابط آموزشی اقدام می شود.

3- در صورتی که کد گروه درس در برنامه هفتگی شما از نوع مکمل می باشد (رقم یکان آن عددی غیر از صفر است) ممکن است عنوان درس در آموزش مجازی با عنوان درس در برنامه هفتگی شما متفاوت باشد. به عنوان مثال ممکن است به جای درس "ریاضی 1"  نام "ریاضی عمومی 1" در سیستم LMS درج شده باشد و یا بالعکس.

نظر