اساتید اساتید

اعضای هیئت علمی گروه علوم پایه:

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه شهاب دانش

دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای مهدی ساده وند

 

 

برخی اساتید هیات علمی مدعو دانشگاه:

ردیف نام و نام خانوادگی استاد رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
1 جواد سعادتمندان ریاضی محض دکتری
2 حسين عرب ریاضی کاربردی دکتری
3 رامين دكتر نصيري قرقاني ریاضی محض - جبر دکتری
4 شهاب الدين دكتر حقي ریاضی محض - جبر دکتری
5 احسان دکتر حسيني بفروئي ریاضی کاربردی دکتری
6 سعيد دكتر جهاندوست دالنجان ریاضی محض دکتری
7 محمد شهبازی ریاضی محض - هندسه دکتری
8 ثريا رحمتي نژاد شیمی- شیمی آلی دکتری
9 سيد هادي دکتر ناظم زاده شیمی- شیمی آلی دکتری
10 زهرا خطی شیمی فیزیک دکتری
11 عليرضا دکتر احمدي فیزیک- ذرات بنيادي دکتری
12 محمد دکتر مولوي فیزیک - حالت جامد دکتری
13 محسن مهرعلي ورجاني ریاضی کاربردی  دکتری
14 اعظم يوسف زاده عيني ریاضی محض - آنالیز  دکتری
15 آمنه مرتضایی ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری
16 اشرف حاجي علو زرنق ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری
17 هوشيار آزاد ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات دانشجوی دکتری
18 مصطفی فاطمی آمار اقتصاد و اجتماعی کارشناسی ارشد
19 تكتم برغمدي ریاضی محض کارشناسی ارشد
20 سوده ساجدی ریاضی محض کارشناسی ارشد
21 مهديه عبدالمطلبي ریاضی محض کارشناسی ارشد
22 زينب جوادي ریاضی محض - آنالیز کارشناسی ارشد
23 ليلا ربيعي فرد ریاضیات مالی کارشناسی ارشد
24 زهره بيک محمدي آمار ریاضی کارشناسی ارشد
25 حميد جمالي به جو رياضي كاربردي کارشناسی ارشد
26 سمانه ميرزائي رياضي كاربردي کارشناسی ارشد
27 محسن شير آهنگري فوتونیک  کارشناسی ارشد
28 اكبر مختاري فیزیک کارشناسی ارشد
29 محمد جواد كاوياني نيا فیزیک - هسته ای کارشناسی ارشد
30 زهرا رنگرز جدي فیزیک - اتمی کارشناسی ارشد
31 فاطمه آرزومندي فیزیک - اتمی کارشناسی ارشد
32 حمید شرفی فیزیک - حالت جامد کارشناسی ارشد
33 منیره ملکیان فیزیک - نظری کارشناسی ارشد