اساتید اساتید

اعضای هیئت علمی گروه علوم پایه:

عضو هیئت علمی گروه علوم پایه شهاب دانش

دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای مهدی ساده وند

 

 

برخی اساتید هیات علمی مدعو موسسه:

ردیف نام و نام خانوادگی استاد رشته تحصیلی مدرک تحصیلی
1 سعيد جهاندوست دالنجان ریاضی محض دکتری
2 رامين نصيري قرقاني ریاضی محض - جبر دکتری
3 شهاب الدين حقي ریاضی محض - جبر دکتری
4 محسن مهرعلي ورجاني ریاضی دانشجوی دکتری
5 حسين عرب ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری
6 احسان حسيني بفرويي ریاضی کاربردی دانشجوی دکتری
7 هوشيار آزاد ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات دانشجوی دکتری
8 ثريا كريمي ریاضی محض دانشجوی دکتری
9 اعظم يوسف زاده عيني ریاضی محض - آنالیز دانشجوی دکتری
10 ثريا رحمتي نژاد شیمی- شیمی آلی دانشجوی دکتری
11 سيد هادي ناظم زاده شیمی- شیمی آلی دانشجوی دکتری
12 عليرضا احمدي فیزیک- ذرات بنيادي دانشجوی دکتری
13 محمد مولوي فیزیک - حالت جامد دانشجوی دکتری
14 مهديه عبدالمطلبي ریاضی کارشناسی ارشد
15 زينب جوادي ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
16 تكتم برغمدي ریاضی محض کارشناسی ارشد
17 اشرف حاجي علو زرنق ریاضی محض کارشناسی ارشد
18 سعيد علائي ریاضی محض  کارشناسی ارشد
19 مصطفي ستار ریاضی محض  کارشناسی ارشد
20 زهره شرف الدين يزدي ریاضی محض - جبر کارشناسی ارشد
21 لیلا ربیعی ریاضیات مالی کارشناسی ارشد
22 حميد جمالي به جو رياضي كاربردي کارشناسی ارشد
23 سمانه ميرزائي رياضي كاربردي-آناليز عددي کارشناسی ارشد
24 محمدرضا ميرزائي موحد رياضي محض-گرايش هندسه کارشناسی ارشد
25 سيده متين  ميرفصيح رياضي محض-گرايش هندسه کارشناسی ارشد
26 محسن شير آهنگري فوتونیک  کارشناسی ارشد
27 معصومه گلشني  فوتونيك-مخابرات کارشناسی ارشد
28 اكبر مختاري فیزیک کارشناسی ارشد
29 افروز قاسمي اسفيدواجاني فیزیک - حالت جامد کارشناسی ارشد
31 محمد جواد كاوياني نيا فیزیک - هسته ای کارشناسی ارشد
32 زهرا مستشاري راد فیزیک - حالت جامد کارشناسی ارشد
33 زهره بیک محمدی آمار ریاضی کارشناسی ارشد