نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

آزمايشگاه فيزيك موسسه از سال 1385 همزمان با راه اندازي گروه علوم پایه اين موسسه فعاليت خود را آغاز نمود و با گذشت زمان نسبت به تجهيز آزمايشگاههاي خود اقدام نمود. همچنین آزمایشگاه شیمی نیز ار سال 1395 فعاليت خود را آغاز نموده است.
در حال حاضر تعداد 5 آزمايشگاه فعال مي باشند كه همزمان به کلیه دانشجويان فني و مهندسي سرويس مي دهند.

 فهرست آزمايشهاي انجام شده در ترم جاري آزمايشگاه پایه 1 (مکانیک):

1. دستگاه هاي اندازه گيري و طرز كار آنها

2.  بررسي قانون هوك

3. بررسي نيروي اصطكاك

4. تركيب و تجزيه نيروها و كار با قرقره ها

5. بررسي حركت سقوط آزاد

6. ماشين آتوود

7.آونگ ساده

8. تعيين ضريب انبساط حجمي مايعات)

  دريافت گزارش كار آزمايشگاه فيزيك پايه1(مكانيك) 

جهت آشنايي با اصول اوليه يك آزمايش و محاسبه خطا اينجا را كليك نماييد.

 

فهرست آزمایش های انجام شده در ترم جاری آزمایشگاه فیزیک پایه 2 (الکتریسته و مغناطیس)

   1. بررسي رابطه مقاومت سيم رسانا با طول و سطح مقطع آن


   2. بدست آوردن مقاومت مجهول از طريق پل تار و پل وتستون


   3. اندازه گيري مقاومت دروني منبع تغذيه


   4. بررسي قانون اهم و كيرشهف


   5. شارژ و دشارز خازن


   6. ترانسفورماتور


   7. بررسي مدارRLC در جريان متناوب


   8. آشنايي با اسيلوسكوپ

  دريافت گزارش كار آزمايشگاه فيزيك پايه 2

 

 فهرست آزمايشهاي انجام شده در ترم جاري آزمايشگاه شیمی پایه 1:

1- آشنایی با لوازم آزمایشگاهی، کاربردو چگونگی استفاده از آن­ها

2- تهیه محلول با غلظت معین

3- تعیین گرمای واکنش

4- تعیین گرمای انحلال

5- تعیین وزن اتمی منیزیم

6- قانون بقای جرم

7- تیتراسیون اسید-باز

8- تیتراسیون اکسایش-کاهش

9- تعیین سختی آب

  دريافت گزارش كار آزمايشگاه شیمی پايه 1

 

: فهرست آزمايشهاي انجام شده در ترم جاري آزمايشگاه شیمی پایه 2:

1- تعیین نقطه ذوب

2- تعیین نقطه جوش

3- تقطیر ساده

4- تقطیر جزء به جزء

5- تبلور مجدد

6- تصعید

7- استخراج

8- تهیه ایزوپنتیل استات

9- تهیه متیل بنزوات

10- تهیه صابون

  دريافت گزارش كار آزمايشگاه شیمی پايه 2