اخبار اخبار

«بازگشت

پذیرش در رشته مهندسی صنایع و مدیریت در دانشگاه شهاب دانش

🔷پذیرش دانشجو در رشته مهندسی صنايع و مديريت دانشگاه شهاب دانش

✅کادر هیئت علمی مجرب و فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه های كشور و خارج از كشور

✅ارتباط مناسب بين دانشگاه و صنعت از طريق بازديدها و پروژه هاي صنعتي در كارخانه هاي استان

✅ارتباط و بهره‌مندی از حضور اساتید برجسته و مجرب فعال در بخشهاي مختلف صنعت استان

✅ برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان در طول دوران تحصیل

✅انجمن علمی فعال گروه مهندسی صنايع و مديريت

🔴از شهر خارج نشوید⛔️⛔️
🔵به دانشگاه شهاب دانش بیایید

۰۲۵۳۲۳۱۷۱۷۱

نظر
لینک مطلب :