اخبار اخبار

«بازگشت

تمدید پروژه دانشجویان رشته کارشناسی ناپیوسته معماری

دانشجویانی رشته کارشناسی ناپیوسته معماری که در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 فقط درس تمدید پروژه (طرح نهایی) را اخذ کرده اند، موظف به پرداخت شهریه متغیر پروژه می باشند و شهریه ثابت از ایشان اخذ نمی گردد.

نظر
لینک مطلب :