اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

کلیه دانشجویان بایستی حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 93/12/05 از طریق مراجعه به پرتال آموزشی موارد زیر را در پرینت انتخاب واحد و برنامه هفتگی خود در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 بررسی نمایند:

1- عدم تداخل ساعت برگزاری کلاس

2- عدم تداخل ساعت و تاریخ برگزاری امتحان

3-عدم رعایت پیش‌نیازی و همنیازی

4- عدم رعایت سقف مجاز تعداد واحد درسی

تذکر: مطابق با آیین نامه آموزشی دانشجویان ورودی 91 به بعد در هر نیمسال می بایست حداقل 14 و حداکثر 20 واحد اخذ نمایند و دانشجویان ورودی 90 و ماقبل در هر نیمسال می بایست حداقل 12 و حداکثر 20 واحد اخذ نمایند.

5- داشتن شرایط مشروطی (معدل کمتر از 12) در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 و اخذ غیر مجاز بیشتر از 14 واحد درسی

 بدیهی است در صورتی که هر یک از موارد فوق بدون مجوز اداره کل آموزش و مدیر گروه مربوط (پر کردن فرم تعهد فارغ التحصیلی) صورت پذیرفته باشد، واحد های درسی غیر مجاز مطابق با نظر مدیر گروه مربوطه توسط آموزش در پورتال آموزشی حذف خواهد شد.

نظر
لینک مطلب :