اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاری مسابقه پوستر کارآموزی برتر با جوایز نفیس

مرکز نوآوری دانشگاه شهاب دانش برگزار میکند
برگزاری مسابقه پوستر کارآموزی برتر
دانلود پوستر مسابقه کارآموزی برتر

بعد از پر کردن پوستر مسابقه کارآموزی برتر جهت شرکت در مسابقه آن را به ایمیل زیر ارسال نمایید

innovation.shahabuni@gmail.com

نظر
لینک مطلب :