اخبار اخبار

«بازگشت

بازدید مدیرکل دفتر آموزش غیردولتی وزارت علوم، از دانشگاه شهاب دانش

بازدید مدیرکل محترم دفتر آموزش غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری سرکار خانم دکتر شمیرانی از دانشگاه شهاب دانش و نشست و گفتگوی ایشان با ریاست دانشگاه

نظر
لینک مطلب :