اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه نحوه برگزاری کلاس های دروس عملی در تابستان

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند برنامه زمان بندی برگزاری این دروس در تابستان از طریق  لینک های زیر قابل دریافت می باشد.

برنامه دروس تربیت بدنی و گروه علوم ورزشی

برنامه دروس آزمایشگاهی و کارگاهی به تفکیک گروه

لازم بذکر است در برنامه فقط کد گروه های اصلی ذکر شده است،ساعت برگزاری کد گروه های مکمل نیز مشابه گروه های اصلی می باشد.
لازم بذکر است برنامه هر کد گروه از دروس تربیت بدنی 1 و ورزش 1 (تربیت بدنی 2) در یک هفته و به صورت یک روز در میان (کلا سه جلسه) برگزار می شود.
نظر