گواهی موقت المثنی گواهی موقت المثنی

  • مراحل و مدارک لازم جهت درخواست گواهی موقت المثنی:

دانش آموختگانی که گواهی موقت آنها مفقود شده است می بایست با تکمیل این فرم ها  نسبت به درخواست صدور گواهی موقت المثنی اقدام نمایند.

زمان صدور و تحويل مدارك، از طريق مكاتبات اينترنتي به متقاضيان محترم اعلام مي شود.
 خواهشمند است از هر گونه مراجعه حضوري به اداره فارغ التحصيلان خودداري فرماييد. (زمان تقريبي 30 روز كاري براي صدور گواهي موقتالمثنیدر نظر گرفته مي شود) پس از گذشت اين بازه زماني، ضمن مراجعه به   کارتابل خود در صورت دریافت نامه ای با موضوع گواهی موقت المثنی آماده تحویل، به اداره فارغ التحصيلان دانشگاه مراجعه نمائيد

تذكر مهم: هنگام مراجعه به اداره فارغ التحصيلان جهت دريافت گواهی موقت المثنی، ارائه اصل مدارك ارسالی از طریق کارتابل، الزامي مي باشد.

 

دسترسی به کارتابل جهت اطلاع از اینکه گواهی موقت المثنی شما آماده تحویل می باشد :