ترجمه ترجمه

مدارك لازم جهت درخواست ریزنمرات جهت ترجمه:

- نامه اتمام تعهد خدمت رايگان (ويژه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد كه در مقاطع قبلي خود در دوره هاي روزانه تحصيل نموده اند)یا دانشنامه مقطع قبلي

آیین نامه تعهد خدمت آموزش رایگان از این لینک قابل دریافت است.

_ نداشتن بدهی به صندوق رفاه دانشجویان(در صورتی که قبلاً از وام تحصیلی استفاده نموده اید ارائه فرم تسویه حساب صندوق رفاه الزامی می باشد.

- كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دائم مخصوص آقايان

 

برای دریافت ریز نمرات جهت ترجمه از طریق کارتابل درخواست خود را ارسال نمایید تا به آن رسیدگی شود.

 

 

 برای ترجمه مدارک از طریق این لینک اقدام نمایید