تاییدیه تحصیلی تاییدیه تحصیلی

  • درخواست تاییدیه تحصیلی :

دانش آموختگانی که از طریق یک سازمان و یا دانشگاه دیگری برایشان  درخواست تاییدیه تحصیلی می شود
 می توانند شخصاً  از طریق کارتابل خود اقدام نموده و کد صحت آن را دریافت نمایند.

در صورتی که آن سازمان  یا دانشگاه درخواست ریز نمرات نیز داشته باشد حتما باید اصل نامه درخواست را به دانشگاه شهاب دانش ارائه نماید تا اقدامات لازم از طریق این اداره انجام و به صورت محرمانه ارسال گردد.

 

پس از گذشت 30 روز کد صحت برای شما از طریق همین کارتابل ارسال می شود که می توانید

تصویر آن را به سازمان مربوطه ارائه نمایید.

خواهشمند است از آنجائیکه روال استفاده از کد صحت به جای تاییدیه تحصیلی جدیداً ابلاغ شده است،بخشنامه مندرج در ذیل این صفحه را نیز مطالعه و درصورت نیاز به ارگان درخواست کننده ارائه نمایید.

توجه :

دانشجویانی که دانشنامه آنها در سال 1398 صادر گردیده (تاریخ صدوردر قسمت پایین عکس می باشد) و در دانشنامه آنها کد صحت درج شده است، کد صحت درج شده در  دانشنامه به منزله تائیدیه مدرک تحصیلی شما می باشد و طبق بخشنامه صادر شده از سوی  وزارت علوم نیازی  به مکاتبه از سوی ارگانها و سازمان ها و ...  جهت درخواست تائیدیه نمی باشد.

 

بخشنامه سازمان امور دانشجویان برای استعلام تاییدیه تحصیلی از طریق کد صحت از این لینک قابل مشاهده است.