دانشنامه دانشنامه

  •  مدارك و شرایط لازم جهت صدور دانشنامه

- نامه اتمام تعهد خدمت آموزش رايگان (ويژه دانشجويان كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد كه در مقاطع قبلي خود در دوره هاي روزانه تحصيل نموده اند) یا دانشنامه مقطع قبلي

آیین نامه تعهد خدمت رایگان از این لینک قابل دریافت است.

- اصل گواهي موقت

_ نداشتن بدهی به صندوق رفاه دانشجویان(در صورتی که قبلاً از وام تحصیلی استفاده نموده اید ارائه فرم تسویه حساب صندوق رفاه الزامی می باشد.)

نكته مهم : دانش آموختگاني كه گواهي موقت آن ها صادر و به دليل داشتن تعهد به سازمان مربوطه ارسال شده است، اصل گواهي موقت خود را از سازمان دريافت و به دانشگاه تحويل نمايند.

- كارت پايان خدمت يا كارت معافيت دائم يا مدارك ديگري دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آقايان از سوي معاونت وظيفه عمومي ناجا بر اساس بخشنامه شماره 9822806/02/701/11/1/23 مورخ 23/04/1398 وزارت متبوع شامل:

1-کارت هوشمند پايان خدمت دوره ضرورت
2--کارت هوشمند معافيت دائم پزشکی يا کفالت
3-برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن
4-گواهی اشتغال به تحصیل در مدت اعتبار آن (صرفاً تحویل مدرک مقطع قبلی)
5-گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام
6-گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه
7-گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت
8-برگه آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن
9-گواهی صادره از واحد های نظام وظیفه

- يك سري كپي شناسنامه (در صورت تعويض يا هر گونه تغييرات در شناسنامه)
- كارت ملي ( براي دانش آموختگان ورودي 1385)
- عكس 4*3پرسنلي دو قطعه

نکات قابل توجه:

1- دانشنامه و ريز نمرات صرفا به دانش آموخته و يا وكيل قانوني وي (با ارائه وكالت محضري) تحويل داده مي شود.

2- زمان تقريبي 2 ماه براي صدور دانشنامه در نظر گرفته مي شود.

3- با توجه به اينكه فرآيند صدور المثني مستلزم ايجاد مراحل اداري طولاني است، در حفظ مدرك دقت لازم را داشته باشيد.

-4 هنگام تحویل دانشنامه ارائه ی اصل گواهی موقت الزامی است.

جهت آگاهی از اینکه دانشنامه ی شما آماده تحویل می باشدضمن مراجعه به کارتابل خود در صورت دریافت نامه ای با موضوع دانشنامه ی آماده ی تحویل، به اداره ی فارغ التحصیلان مراجعه نمایید.

اسامي فارغ التحصیلان موسسه منجل شده ی معصومیه که دانشنامه ی آن ها آماد ه ی تحویل می باشد