اساتید مقطع کارشناسی ارشد اساتید مقطع کارشناسی ارشد

اسامی اساتید هیئت علمی تمام وقت مقطع کارشناسی ارشد:

نام استاد نام خانوادگي استاد رشته تحصیلی
مهدي دكتر رضائي استخروئيه مهندسي برق-كنترل
عليرضا دكتر صداقتي برق -كنترل
گلنوش دكتر عبائي علوم کامپيوتر
محمد دكتر مرداني كنترل
كاوه دكتر پاشائي مهندسي كامپيوتر
سيد امين دكتر سلامتيان عمران- هيدروليك
آرمان دکتر صفائي مهندسي برق - قدرت
حامد دکتر دشتي مهندسي برق - قدرت
مجيد دكتر رمضاني مهندسي صنايع-صنايع
مرتضي دكتر خائف معماري
محمد دكتر رحماني قصبه معماري
محمدرضا دكتر يزداني كاشاني مهندسي پرتوپزشكي
مهدي دكتر آرزومندي مهندسي سازه
محمد دكتر سيراني حسابداري
مصطفي دکتر طهماسبي مهندسي صنايع
عليرضا دکتر عاطفت دوست مديريت-مديريت منابع انساني
محرم دکتر رزم جوئي مديريت بازرگاني- سياستگذاري بازرگاني
حجت اله دکتر گودرزي بازرگاني -مالي
شبنم دکتر فضلي آق قلعه حسابداري

 

 

اسامی اساتید هیئت علمی پاره وقت مقطع کارشناسی ارشد:

 

نام استاد نام خانوادگي استاد رشته تحصیلی
سيد امير دكتر اصغري توچائي مهندسي كامپيوتر
سيد حميد دكتر فتحي برق
حميدرضا دکتر عباسي فردوئي برق - قدرت
محمدباقر دكتر شمس الهي مهندسي پزشكي
محمد منان دكتر رئيسي معماري
اميد فرجي حسابداري
مهدي دكتر حمزه نژاد معماري
عمادالدين دكتر فاطمي زاده مهندسي برق-مهندسي پزشكي
داريوش دكتر ديدبان مهندسي برق- ميكرو الكترونيك
علي دكتر مطيع نصرآبادي مهندسي پزشكي - بيوالكتريك
مسعود دکتر ملکزاده معماري