اطلاعات تماس اطلاعات تماس

مدیر تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر حسن طاهری

شماره تماس: 32317171-025    

داخلی 111

Email:htaheri AT aut DOT ac DOT ir

 

 

 

 

زمان های حضور مدیر محترم تحصیلات تکمیلی در دانشگاه:

 

آقای دکتر طاهری مدیر محترم تحصیلات تکمیلی چهارشنبه ها در دانشگاه حضور دارند.

 

 


مسئول تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی– مهندسی کامپیوتر- مهندسی مکانیک- مهندسی عمران- مهندسی معماری -روانشناسی

سرکار خانم ملائی

شماره تماس: 32317171-025    

داخلی 157

کد کاربری کارتابل :101061

 

 

 

 

مسئول تحصیلات تکمیلی گروه حسابداری –مهندسی صنایع و مدیریت

سرکار خانم دهقانی

شماره تماس: 32317171-025    

داخلی 166

کد کاربری کارتابل :101088