اطلاعات تماس اطلاعات تماس

مدیر تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر حسن طاهری

شماره تماس: 32317171-025    

داخلی 111

Email:htaheri AT aut DOT ac DOT ir

 
زمان های حضور مدیر محترم تحصیلات تکمیلی در دانشگاه:
 
آقای دکتر طاهری مدیر محترم تحصیلات تکمیلی چهارشنبه ها در دانشگاه حضور دارند.
 
 

مسئول تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم مولایی

شماره تماس: 32317171-025    

داخلی 157

Email: