اخبار اخبار

بازگشت به صفحه اول
«بازگشت

مسیرهای مختلف ساختمان جدید دانشگاه در پردیسان

مسیرهای دسترسی به دانشگاه:

الف -  ورودی اصلی پردیسان (خیابان دانشگاه)، انتهای بلوار شهروند(میدان اول سمت راست)، تقاطع بلوار امامت

ب- بلوار غدیر روبروی بوستان غدیر(ورودی سوم پردیسان)، انتهای بلوار امامت، تقاطع بلوار شهروند، دانشگاه شهاب دانش

ج بلوار غدیر (ورودی دوم پردیسان)، بلوار بهشت، بلوار امامت، تقاطع بلوار شهروند، دانشگاه شهاب دانش.

نظر
لینک مطلب :