نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

در این موسسه کلیه آزمایشگاه ها و کارگاه های تمامی گرایش های گروه قدرت با تجهیزات و استاندارهای علمی-ایمنی لازم در محل مخصوص خود برگزار می شود. لازم به ذکر است که مجموعه آزمایشگاه ها و کارگاه های موسسه شهاب دانش از کاملترین مجموعه های آزمایشگاهی در رشته های مهندسی در سطح استان بوده و سرفصل تمامی آزمایشگاه ها گروه مهندسی برق بطور کامل قابل پوشش و تدریس می باشد که خود گامی مؤثر و مهم در جهت ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان  می باشد.