نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی دستجردی

رتبه علمی:مربی

سال و محل اخذ مدرک:

کارشناسی مهندسی برق - دانشگاه کرمان

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک - دانشگاه امیرکبیر

رشته تحصیلی:  مهندسی مکاترونیک


آدرس پست الکترونیکی:

sm.hosseini 62@gmail.com

شماره تماس:

داخلی161

برنامه هفتگی جناب آقای سید مهدی حسینی دستجردی