نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

مدیر گروه:

جناب آقای مهندس محمدحسین عارف

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان

پست الکترونیک:

Mhosein.aref@gmail.com

شماره داخلی :161

 

برنامه هفتگی مدیر گروه

برق (الکترونیک، مخابرات، کنترل) و مهندسی پزشکی (بیوالکتریک، بیومتریال، بیومکانیک)

آقای مهندس عارف

15 الی 18

11:15 الی 15

9:00 الی 11:15

روز / ساعت

کلاس

کلاس

کلاس

شنبه

برنامه­ ریزی و انجام امور مربوط به گروه

---

کلاس

یک­شنبه

برنامه­ ریزی و انجام امور مربوط به گروه

مراجعه دانشجویان

انجام امور مربوط به گروه

چهار­شنبه

برنامه­ ریزی و انجام امور مربوط به گروه

مراجعه دانشجویان

انجام امور مربوط به گروه

پنج­شنبه

 

    دانشجویان محترم:

 می‌توانید سوالات و نقطه نظرات خود را از طریق پست الکترونیک به نشانی Mhosein.aref@gmail.comمطرح نمایید.

خواهشمند است در ساعات کلاسی از مراجعه حضوری به کلاس درس خودداری فرمایید.