مدیر گروه مدیر گروه

جناب آقای دکتر مجید رمضانی

رتبه علمی:استادیار

سال و محل اخذ مدرک: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تیر ماه 1393

رشته تحصیلی: دکتری مهندسی صنایع

سوابق تحصیلی:

  •         دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تیر 1393
  •         کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد، شهریور 1389
  •         کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، شهریور 1387

 

 

آدرس پست الکترونیکی:

ramezani.m.t@gmail.com

شماره تماس:

داخلی162

برنامه هفتگی جناب آقای دکتر مجید رمضانی