مهندسی صنایع مهندسی صنایع

گروه مهندسی صنایع

 

گروه مهندسي صنايع دانشگاه شهاب دانش در سال 1393 با هدف تربيت متخصصان مطلع و آگاه در زمينه مهندسي صنايع و آخرين مباحث روزآمد اين تخصص، فعاليت خود را آغاز كرد. مهندسی صنایع حرفه‌ای است که می‌کوشد با تلفیق دانش مهندسی و ریاضیات و اقتصاد و مدیریت، کارایی سیستم‌های تولیدی و خدماتی را بهبود دهد. مهندسی صنایع بطور کلی اثربخشی، کارایی، تطبیق‌پذیری، پاسخ‌گویی، کیفیت و بهبود مستمر کالاها و خدمات و سودآوری را مدنظر قرار می‌دهد.

"آیا این بهترین روش است؟"  این سوالی است که فکر  یک مهندس صنایع  را دائماً  درگیر  کرده است تا بدین وسیله  بهترین راه و گزینه را برای تولید محصول پیدا و مسائل و مشکلات یک واحد صنعتی، تولیدی و  یا خدماتی را حل کند. مهندس صنایع سعی می‌کند تا با یک نگرش سازمان یافته‌، مسائل‌ و مشکلات‌ کارخانه و سازمان‌ها‌ را بررسی و  تحلیل‌ کند و  با حداقل‌ ورودی‌، به حداکثر خروجی‌ دست یابد. هم اکنون موسسه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش بهینه سازی سیستم دانشجو می پذیرد

برخی زمینه های شغلی مهندسی صنایع را می توان به صورت زیر نام برد:

  •         برنامه ریزی و کنترل پروژه
  •         برنامه ریزی و کنترل کیفیت
  •         برنامه ریزی تولید و مواد اولیه
  •         بازارهای مالی و بورس
  •         ایمنی بهداشت شغلی HSE
  •         نرم افزار و تحلیل سیستم
  •      آشنایی بیشتر با رشته مهندسی صنایع