نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

کارشناس آموزشی گروه:

مهندس مهدی محمّدی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی فناوری اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات از دانشگاه شهاب دانش قم

شماره داخلی : 204