نمایش محتوای وب نمایش محتوای وب

مدیر گروه :

سید نصر الله حسینی رهقی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی علوم تربیتی و علوم انسانی  دانشگاه قم

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه قم

سطوح مختلف حوزوی  و  30 سال درس خارج فقه و اصول

آدرس پست الکترونیکی:

Nasrallah1338@gmail.com

شماره داخلی : 206

زمان حضور:

همه روزه از ساعت 11 تا 18